Parkside Motel
Parkside Motel Nelson City  map
(3)
Ascot Lodge & Gallery
Ascot Lodge & Gallery Nelson City  map
(3)
Balmoral Motel - Nelson
Balmoral Motel - Nelson Nelson City  map
(11)
Trafalgar Lodge
Trafalgar Lodge Nelson City  map
(17)
Courtesy Court Motel Nelson
Courtesy Court Motel Nelson Nelson City  map
(13)
Bella Vista Motel Nelson
Bella Vista Motel Nelson Nelson City  map
Tudor Lodge Motel
Tudor Lodge Motel Nelson City  map
(3)
Saxton Lodge Motel
Saxton Lodge Motel Nelson City  map
(3)
Arcadia Motel
Arcadia Motel Nelson City  map
(16)
Century Park Motor Lodge
Century Park Motor Lodge Nelson City  map
Asure Fountain Resort Motel
Asure Fountain Resort Motel Nelson City  map
(2)
Boutique Motel Stoke
Boutique Motel Stoke Nelson City  map
(11)
Palazzo Motor Lodge
Palazzo Motor Lodge Nelson City  map
(1)
Kings Gate Motel
Kings Gate Motel Nelson City  map
(26)
Chelsea Park Motor Lodge
Chelsea Park Motor Lodge Nelson City  map
(5)
Riverlodge Motel
Riverlodge Motel Nelson City  map
Oxford Court Motel
Oxford Court Motel Nelson City  map
(5)
The Sails Nelson
The Sails Nelson Nelson City  map
(1)
Castles Motel
Castles Motel Nelson City  map
(2)
Tuscany Gardens Motor Lodge
Tuscany Gardens Motor Lodge Nelson City  map
(4)
Harbourside Lodge
Harbourside Lodge Nelson City  map
Apartments Paradiso
Apartments Paradiso Nelson City  map
(18)
Wed 13 Nov
Thu 14 Nov
Fri 15 Nov
Sat 16 Nov
Sun 17 Nov
Mon 18 Nov
Tue 19 Nov
Wed 20 Nov
Thu 21 Nov
Fri 22 Nov
Sat 23 Nov
Sun 24 Nov
$165
only 1 left
$187
only 1 left
$187
only 1 left
$215
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$176
only 1 left
$176
$176
$176
$248
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
Sold
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$129
$166
only 1 left
$257
Sold
$257
$166
only 1 left
$257
$145
$129
$145
$129
$129
$99
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
$98
only 1 left
Sold
Sold
$135
$185
only 1 left
$185
only 1 left
Sold
$135
only 1 left
$140
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$209
only 1 left
$154
$171
$187
$193
only 1 left
$187
$263
only 1 left
$263
$154
only 1 left
$171
$165
only 1 left
$149
$179
only 1 left
$133
only 1 left
Sold
Sold
$133
only 1 left
$144
only 1 left
$144
only 1 left
$179
only 1 left
$144
only 1 left
$133
only 1 left
$144
only 1 left
$133
only 1 left
$145
Sold
$145
Sold
$145
$145
$145
$145
$145
$145
$145
$145
13 Nov
14 Nov
15 Nov
16 Nov
17 Nov
18 Nov
19 Nov
20 Nov
21 Nov
22 Nov
23 Nov
24 Nov
$199
only 1 left
Sold
$130
Sold
$199
only 1 left
$135
only 1 left
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$130
only 1 left
Sold
$130
only 1 left
Sold
$164
only 1 left
$164
only 1 left
Sold
$171
only 1 left
$186
only 1 left
$307
only 1 left
Sold
Sold
Sold
$186
only 1 left
$186
Sold
$220
$220
$150
$150
$150
only 1 left
$165
only 1 left
$150
$150
$150
$150
$150
Sold
$120
$140
only 1 left
Sold
$120
$120
$140
only 1 left
$140
$155
only 1 left
$140
only 1 left
$140
only 1 left
$120
only 1 left
Sold
$174
only 1 left
$151
only 1 left
Sold
$157
Sold
Sold
Sold
$185
only 1 left
$151
$162
only 1 left
$142
Sold
$182
only 1 left
$160
only 1 left
Sold
$176
only 1 left
$182
$215
$176
only 1 left
$182
$209
only 1 left
$171
only 1 left
$209
Sold
$231
$231
only 1 left
$209
only 1 left
$160
only 1 left
$209
$253
$209
$253
only 1 left
$204
only 1 left
$165
$160
only 1 left
Sold
$120
$120
only 1 left
Sold
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$130
$120
$120
$130
$130
13 Nov
14 Nov
15 Nov
16 Nov
17 Nov
18 Nov
19 Nov
20 Nov
21 Nov
22 Nov
23 Nov
24 Nov
Sold
$110
only 1 left
Sold
$90
only 1 left
$90
only 1 left
$90
only 1 left
$90
only 1 left
$90
only 1 left
$90
only 1 left
$90
only 1 left
Sold
$95
only 1 left
Sold
Sold
$236
only 1 left
Sold
$152
Sold
Sold
Sold
$264
only 1 left
Sold
Sold
$152
Sold
Sold
$149
only 1 left
Sold
$99
only 1 left
$122
only 1 left
Sold
$109
only 1 left
$109
only 1 left
$99
$99
only 1 left
$99
only 1 left
Sold
Sold
$262
only 1 left
Sold
$176
only 1 left
$181
only 1 left
Sold
$171
only 1 left
$176
only 1 left
$171
only 1 left
$144
$144
Sold
Sold
$173
only 1 left
Sold
$184
only 1 left
Sold
Sold
$184
only 1 left
Sold
$173
only 1 left
$184
only 1 left
$184
only 1 left
Sold
Sold
Sold
Sold
$109
only 1 left
$99
only 1 left
$109
only 1 left
$109
$109
$129
$129
$109
Book
Save Parkside Motel to shortlistShortlist
Book
Save Ascot Lodge & Gallery to shortlistShortlist
Book
Save Balmoral Motel - Nelson to shortlistShortlist
Book
Save Trafalgar Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Courtesy Court Motel Nelson to shortlistShortlist
Book
Save Bella Vista Motel Nelson to shortlistShortlist
Book
Save Tudor Lodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Saxton Lodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Arcadia Motel to shortlistShortlist
Book
Save Century Park Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Asure Fountain Resort Motel to shortlistShortlist
Book
Save Boutique Motel Stoke to shortlistShortlist
Book
Save Palazzo Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Kings Gate Motel to shortlistShortlist
Book
Save Chelsea Park Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Riverlodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Oxford Court Motel to shortlistShortlist
Book
Save The Sails Nelson to shortlistShortlist
Book
Save Castles Motel to shortlistShortlist
Book
Save Tuscany Gardens Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Harbourside Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Apartments Paradiso to shortlistShortlist