Bay of Plenty Hotels

Whakatane Hotel
Whakatane Hotel Whakatane  map
(1)
Trinity Wharf Tauranga
Trinity Wharf Tauranga Tauranga  map
(21)
Hotel on Devonport
Hotel on Devonport Tauranga  map
(10)
Hotel Armitage and Conference Centre
Hotel Armitage and Conference Centre Tauranga  map
(16)
City Suites
City Suites Tauranga  map
(6)
Wed 18 Sep
Thu 19 Sep
Fri 20 Sep
Sat 21 Sep
Sun 22 Sep
Mon 23 Sep
Tue 24 Sep
Wed 25 Sep
Thu 26 Sep
Fri 27 Sep
Sat 28 Sep
Sun 29 Sep
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$70
$214
only 1 left
$375
only 1 left
$215
$215
$199
$208
only 1 left
$252
$215
$220
$206
$222
$238
$250
only 1 left
Sold
$230
$210
only 1 left
$185
$220
$230
$230
$219
$240
$185
$185
Sold
$299
$284
$249
$149
$185
$225
$225
$225
$225
$225
$149
Sold
$150
Sold
Sold
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
Book
Save Whakatane Hotel to shortlistShortlist
Book
Save Trinity Wharf Tauranga to shortlistShortlist
Book
Save Hotel on Devonport to shortlistShortlist
Book
Save Hotel Armitage and Conference Centre to shortlistShortlist
Book
Save City Suites to shortlistShortlist