Syringa House
Syringa House Havelock North  map
The Two Chimneys
The Two Chimneys Havelock North  map
Thu 24 Sep
Fri 25 Sep
Sat 26 Sep
Sun 27 Sep
Mon 28 Sep
Tue 29 Sep
Wed 30 Sep
Thu 1 Oct
Fri 2 Oct
Sat 3 Oct
Sun 4 Oct
Mon 5 Oct
Sold
$110
only 1 left
Sold
$110
only 1 left
$110
only 1 left
Sold
$110
only 1 left
$110
only 1 left
Sold
Sold
$110
only 1 left
$110
only 1 left
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Book
Save Syringa House to shortlistShortlist
Book
Save The Two Chimneys to shortlistShortlist