B-Ks Premier Motel Palmerston North
B-Ks Premier Motel Palmerston North Palmerston North  map
(12)
Braemar Motor Lodge
Braemar Motor Lodge Palmerston North  map
(1)
Carramar Motor Inn
Carramar Motor Inn Palmerston North  map
(1)
Alpha Motor Inn
Alpha Motor Inn Palmerston North  map
(8)
Legends Motel
Legends Motel Palmerston North  map
(6)
A La Vista Motel
A La Vista Motel Palmerston North  map
(20)
Chancellor Motor Lodge
Chancellor Motor Lodge Palmerston North  map
(17)
Shadzz Motel & Conference Centre
Shadzz Motel & Conference Centre Palmerston North  map
(22)
Aspree Motor Inn
Aspree Motor Inn Palmerston North  map
(43)
Big Five Motel
Big Five Motel Palmerston North  map
(18)
Avenue Motel Palmerston North
Avenue Motel Palmerston North Palmerston North  map
(27)
Harringtons Motor Lodge
Harringtons Motor Lodge Palmerston North  map
(3)
Aztec Motel
Aztec Motel Palmerston North  map
(9)
Rose City Motel
Rose City Motel Palmerston North  map
(15)
Aabode Motor Lodge
Aabode Motor Lodge Palmerston North  map
(9)
Comfort Inn Kauri Court Motel
Comfort Inn Kauri Court Motel Palmerston North  map
Fitzherbert Regency Motor Lodge
Fitzherbert Regency Motor Lodge Palmerston North  map
Bellavista Motel Palmerston North
Bellavista Motel Palmerston North Palmerston North  map
Pavilion Motel and Conference Centre
Pavilion Motel and Conference Centre Palmerston North  map
The Villas
The Villas Palmerston North  map
(4)
Palmerston North Motel
Palmerston North Motel Palmerston North  map
(4)
Fitzherbert
Fitzherbert Palmerston North  map
(12)
Cornwall Motor Lodge
Cornwall Motor Lodge Palmerston North  map
(2)
Aubyn Court Spa Motel
Aubyn Court Spa Motel Palmerston North  map
(11)
Bentleys Motor Inn
Bentleys Motor Inn Palmerston North  map
(9)
Destiny on Fitzherbert
Destiny on Fitzherbert Palmerston North  map
Broadway Motor Inn
Broadway Motor Inn Palmerston North  map
(14)
Camelot Motor Lodge
Camelot Motor Lodge Palmerston North  map
(7)
Wed 18 Sep
Thu 19 Sep
Fri 20 Sep
Sat 21 Sep
Sun 22 Sep
Mon 23 Sep
Tue 24 Sep
Wed 25 Sep
Thu 26 Sep
Fri 27 Sep
Sat 28 Sep
Sun 29 Sep
$180
$180
$180
$180
$180
$180
$180
$180
$180
$180
$180
$180
only 1 left
$139
$139
$139
$149
$139
$139
$139
$139
$139
$139
Sold
Sold
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$145
$145
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$145
$125
only 1 left
$125
only 1 left
$145
$145
$120
only 1 left
$129
only 1 left
$129
only 1 left
$150
only 1 left
$150
only 1 left
$124
$124
$124
$124
$124
$129
only 1 left
Sold
$145
only 1 left
$131
only 1 left
$131
only 1 left
$137
$131
only 1 left
$126
only 1 left
$131
only 1 left
$131
only 1 left
$141
$141
$159
Sold
$141
$130
$130
$150
$150
$130
$130
$130
$130
$130
$130
only 1 left
$130
only 1 left
Sold
$180
$157
$157
$157
$157
$157
$180
$157
Sold
Sold
Sold
Sold
$156
only 1 left
$156
only 1 left
$156
only 1 left
$156
only 1 left
$156
$156
only 1 left
$156
only 1 left
$156
only 1 left
$156
only 1 left
$160
only 1 left
Sold
$156
only 1 left
18 Sep
19 Sep
20 Sep
21 Sep
22 Sep
23 Sep
24 Sep
25 Sep
26 Sep
27 Sep
28 Sep
29 Sep
$130
$130
$125
$125
$125
$130
$130
$130
$130
$125
Sold
$125
$135
$135
$135
$135
$135
$135
$135
$135
$169
only 1 left
Sold
Sold
Sold
$150
$205
only 1 left
$205
only 1 left
Sold
$130
only 1 left
$130
$150
only 1 left
$130
$130
only 1 left
$150
only 1 left
Sold
Sold
$135
only 1 left
$135
$130
$130
$130
$135
$135
$135
$135
$130
Sold
$130
only 1 left
$144
only 1 left
$133
$133
$144
$133
only 1 left
$133
only 1 left
$133
only 1 left
$133
only 1 left
$144
Sold
Sold
Sold
$160
$145
only 1 left
$135
Sold
$145
only 1 left
$145
$145
$145
$145
Sold
Sold
Sold
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
$143
only 1 left
Sold
Sold
$140
only 1 left
$185
only 1 left
$135
$135
$130
only 1 left
$140
$140
$140
$140
$145
Sold
$135
18 Sep
19 Sep
20 Sep
21 Sep
22 Sep
23 Sep
24 Sep
25 Sep
26 Sep
27 Sep
28 Sep
29 Sep
$169
$149
$149
only 1 left
$169
$149
$149
$149
$149
$149
Sold
Sold
Sold
$138
$143
$136
$136
$136
$136
$143
$143
$136
$138
$143
$138
$109
$109
$131
Sold
$109
$109
$109
$109
$165
$165
only 1 left
$165
only 1 left
$165
only 1 left
$120
$120
Sold
Sold
$120
$120
$120
$120
$120
$120
Sold
Sold
$121
only 1 left
$121
only 1 left
Sold
Sold
$121
only 1 left
$121
only 1 left
$126
$121
only 1 left
$132
only 1 left
Sold
Sold
Sold
Sold
$130
only 1 left
$145
$140
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$135
only 1 left
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$135
only 1 left
Sold
$130
only 1 left
Sold
$170
$166
only 1 left
Sold
$166
$166
$166
$170
Sold
Sold
Sold
$166
Sold
$215
$182
$182
$171
$171
$171
$165
$220
$176
only 1 left
$242
only 1 left
$171
only 1 left
18 Sep
19 Sep
20 Sep
21 Sep
22 Sep
23 Sep
24 Sep
25 Sep
26 Sep
27 Sep
28 Sep
29 Sep
Sold
$220
only 1 left
$140
$140
$150
$150
Sold
$150
Sold
$165
only 1 left
Sold
Sold
Sold
$175
only 1 left
Sold
Sold
$153
only 1 left
Sold
Sold
$175
$175
only 1 left
$191
only 1 left
Sold
$191
only 1 left
Sold
Sold
Sold
Sold
$90
$104
$104
$104
$104
$111
only 1 left
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Book
Save B-Ks Premier Motel Palmerston North to shortlistShortlist
Book
Save Braemar Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Carramar Motor Inn to shortlistShortlist
Book
Save Alpha Motor Inn to shortlistShortlist
Book
Save Legends Motel to shortlistShortlist
Book
Save A La Vista Motel to shortlistShortlist
Book
Save Chancellor Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Shadzz Motel & Conference Centre to shortlistShortlist
Book
Save Aspree Motor Inn to shortlistShortlist
Book
Save Big Five Motel to shortlistShortlist
Book
Save Avenue Motel Palmerston North to shortlistShortlist
Book
Save Harringtons Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Aztec Motel to shortlistShortlist
Book
Save Rose City Motel to shortlistShortlist
Book
Save Aabode Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Comfort Inn Kauri Court Motel to shortlistShortlist
Book
Save Fitzherbert Regency Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Bellavista Motel Palmerston North to shortlistShortlist
Book
Save Pavilion Motel and Conference Centre to shortlistShortlist
Book
Save The Villas to shortlistShortlist
Book
Save Palmerston North Motel to shortlistShortlist
Book
Save Fitzherbert to shortlistShortlist
Book
Save Cornwall Motor Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Aubyn Court Spa Motel to shortlistShortlist
Book
Save Bentleys Motor Inn to shortlistShortlist
Book
Save Destiny on Fitzherbert to shortlistShortlist
Book
Save Broadway Motor Inn to shortlistShortlist
Book
Save Camelot Motor Lodge to shortlistShortlist