Avalon Manor Motel
Avalon Manor Motel Motueka  map
(15)
Equestrian Lodge Motel
Equestrian Lodge Motel Motueka  map
(15)
Nautilus Lodge Motel
Nautilus Lodge Motel Motueka  map
(8)
Motueka TOP 10 Holiday Park
Motueka TOP 10 Holiday Park Motueka  map
(3)
Fernwood Holiday Park
Fernwood Holiday Park Motueka  map
(50)
Motueka Garden Motel
Motueka Garden Motel Motueka  map
(2)
White Elephant Backpackers
White Elephant Backpackers Motueka  map
(9)
Abbey Court Motel
Abbey Court Motel Motueka  map
(2)
The Boot at Jester House
The Boot at Jester House Motueka  map
(16)
Stonefly Lodge
Stonefly Lodge Motueka  map
Happy Apple Backpackers
Happy Apple Backpackers Motueka  map
Orchard View Cottage
Orchard View Cottage Motueka  map
(1)
Terraced Chalets
Terraced Chalets Motueka  map
(30)
Motueka River Lodge
Motueka River Lodge Motueka  map
Fri 20 Sep
Sat 21 Sep
Sun 22 Sep
Mon 23 Sep
Tue 24 Sep
Wed 25 Sep
Thu 26 Sep
Fri 27 Sep
Sat 28 Sep
Sun 29 Sep
Mon 30 Sep
Tue 1 Oct
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
only 1 left
$150
$150
only 1 left
$150
$150
$150
$139
only 1 left
$139
$139
$139
only 1 left
$139
only 1 left
$139
$139
only 1 left
$139
$155
$139
$139
only 1 left
$139
only 1 left
$144
$144
$144
$147
$147
$147
$147
$147
$147
$147
$147
$160
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$52
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$118
only 1 left
$118
only 1 left
$118
only 1 left
$129
only 1 left
$129
$118
only 1 left
$129
$118
only 1 left
$118
only 1 left
$118
only 1 left
$129
only 1 left
$140
only 1 left
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$194
only 1 left
$140
only 1 left
$194
only 1 left
$140
only 1 left
$194
only 1 left
Sold
$140
only 1 left
$194
only 1 left
Sold
$119
$119
$130
20 Sep
21 Sep
22 Sep
23 Sep
24 Sep
25 Sep
26 Sep
27 Sep
28 Sep
29 Sep
30 Sep
1 Oct
$265
$265
$265
$265
Sold
$265
$265
$265
only 1 left
Sold
$265
only 1 left
$265
only 1 left
$265
only 1 left
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1300
$1440
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$20
$25
$120
$120
$120
$120
$120
$120
$120
$120
$145
$145
$145
$145
Sold
Sold
$115
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
only 1 left
$115
$115
only 1 left
$115
$115
$115
$115
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Book
Save Avalon Manor Motel to shortlistShortlist
Book
Save Equestrian Lodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Nautilus Lodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Motueka TOP 10 Holiday Park to shortlistShortlist
Book
Save Fernwood Holiday Park to shortlistShortlist
Book
Save Motueka Garden Motel to shortlistShortlist
Book
Save White Elephant Backpackers to shortlistShortlist
Book
Save Abbey Court Motel to shortlistShortlist
Book
Save The Boot at Jester House to shortlistShortlist
Book
Save Stonefly Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Happy Apple Backpackers to shortlistShortlist
Book
Save Orchard View Cottage to shortlistShortlist
Book
Save Terraced Chalets to shortlistShortlist
Book
Save Motueka River Lodge to shortlistShortlist