Avalon Manor Motel
Avalon Manor Motel Motueka  map
(15)
The Captains Rose BnB
The Captains Rose BnB Motueka  map
(9)
Motueka TOP 10 Holiday Park
Motueka TOP 10 Holiday Park Motueka  map
(3)
White Elephant Backpackers
White Elephant Backpackers Motueka  map
(9)
The Boot at Jester House
The Boot at Jester House Motueka  map
(18)
Happy Apple Backpackers
Happy Apple Backpackers Motueka  map
Motueka River Lodge
Motueka River Lodge Motueka  map
Stonefly Lodge
Stonefly Lodge Motueka  map
Orchard View Cottage
Orchard View Cottage Motueka  map
(1)
Nautilus Lodge Motel
Nautilus Lodge Motel Motueka  map
(8)
Abbey Court Motel
Abbey Court Motel Motueka  map
(2)
Equestrian Lodge Motel
Equestrian Lodge Motel Motueka  map
(15)
Motueka Garden Motel
Motueka Garden Motel Motueka  map
(2)
Terraced Chalets
Terraced Chalets Motueka  map
(30)
Fernwood Holiday Park
Fernwood Holiday Park Motueka  map
(50)
Fri 24 Jan
Sat 25 Jan
Sun 26 Jan
Mon 27 Jan
Tue 28 Jan
Wed 29 Jan
Thu 30 Jan
Fri 31 Jan
Sat 1 Feb
Sun 2 Feb
Mon 3 Feb
Tue 4 Feb
$185
$215
only 1 left
$215
only 1 left
$215
only 1 left
$185
only 1 left
$225
only 1 left
$185
only 1 left
$185
only 1 left
Sold
$195
$215
only 1 left
$215
only 1 left
$130
only 1 left
$130
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$100
only 1 left
$200
$213
$192
only 1 left
$187
$184
$184
$184
$192
only 1 left
$192
only 1 left
$187
$184
$184
$88
$29
$88
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$29
$265
$265
$265
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
$265
only 1 left
$265
only 1 left
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$20
$20
$20
$20
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$650
only 1 left
$920
only 1 left
$1590
$1300
$1300
$1590
$1590
$1590
$1590
$1590
$1590
$1590
$1300
$1300
24 Jan
25 Jan
26 Jan
27 Jan
28 Jan
29 Jan
30 Jan
31 Jan
1 Feb
2 Feb
3 Feb
4 Feb
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$175
Sold
Sold
$175
$175
$175
only 1 left
$175
$175
$175
$175
Sold
$175
$238
only 1 left
Sold
Sold
$162
only 1 left
Sold
Sold
$238
only 1 left
$162
only 1 left
Sold
Sold
Sold
$162
only 1 left
Sold
$210
only 1 left
$175
$175
only 1 left
Sold
$175
only 1 left
Sold
Sold
$210
only 1 left
$190
only 1 left
$175
$175
Sold
Sold
$151
$173
only 1 left
$173
$140
only 1 left
$151
only 1 left
$173
$140
only 1 left
$140
only 1 left
$173
$173
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
$160
only 1 left
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
$22
Sold
Sold
Sold
Sold
Book
Save Avalon Manor Motel to shortlistShortlist
Book
Save The Captains Rose BnB to shortlistShortlist
Book
Save Motueka TOP 10 Holiday Park to shortlistShortlist
Book
Save White Elephant Backpackers to shortlistShortlist
Book
Save The Boot at Jester House to shortlistShortlist
Book
Save Happy Apple Backpackers to shortlistShortlist
Book
Save Motueka River Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Stonefly Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Orchard View Cottage to shortlistShortlist
Book
Save Nautilus Lodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Abbey Court Motel to shortlistShortlist
Book
Save Equestrian Lodge Motel to shortlistShortlist
Book
Save Motueka Garden Motel to shortlistShortlist
Book
Save Terraced Chalets to shortlistShortlist
Book
Save Fernwood Holiday Park to shortlistShortlist