Stratford Kiwi Motels & Holiday Park
Stratford Kiwi Motels & Holiday Park Stratford  map
(4)
Dawson Falls Mountain Lodge
Dawson Falls Mountain Lodge Stratford  map
(1)
Amity Court Motel
Amity Court Motel Stratford  map
Digs' Homestay
Digs' Homestay Stratford  map
Whangamomona Hotel
Whangamomona Hotel Stratford  map
Mill House
Mill House Stratford  map
Brecon Pond Bed & Breakfast
Brecon Pond Bed & Breakfast Stratford  map
(2)
Amble In Motel
Amble In Motel Stratford  map
(4)
Thu 20 Jun
Fri 21 Jun
Sat 22 Jun
Sun 23 Jun
Mon 24 Jun
Tue 25 Jun
Wed 26 Jun
Thu 27 Jun
Fri 28 Jun
Sat 29 Jun
Sun 30 Jun
Mon 1 Jul
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$144
$144
$144
$144
$161
$166
$161
$150
$150
$150
$150
$150
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$168
$168
$168
$168
Sold
$168
$168
$168
$168
$213
$168
$168
$120
$120
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$120
only 1 left
$160
only 1 left
Sold
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
$160
only 1 left
Sold
$127
only 1 left
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
20 Jun
21 Jun
22 Jun
23 Jun
24 Jun
25 Jun
26 Jun
27 Jun
28 Jun
29 Jun
30 Jun
1 Jul
Book
Save Stratford Kiwi Motels & Holiday Park to shortlistShortlist
Book
Save Dawson Falls Mountain Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Amity Court Motel to shortlistShortlist
Book
Save Digs' Homestay to shortlistShortlist
Book
Save Whangamomona Hotel to shortlistShortlist
Book
Save Mill House to shortlistShortlist
Book
Save Brecon Pond Bed & Breakfast to shortlistShortlist
Book
Save Amble In Motel to shortlistShortlist