Antonio Mews Motel
Antonio Mews Motel Stratford  map
(1)
Stratford Kiwi Motels & Holiday Park
Stratford Kiwi Motels & Holiday Park Stratford  map
(4)
Dawson Falls Mountain Lodge
Dawson Falls Mountain Lodge Stratford  map
(1)
Amity Court Motel
Amity Court Motel Stratford  map
Whangamomona Hotel
Whangamomona Hotel Stratford  map
Amble In Motel
Amble In Motel Stratford  map
(4)
Brecon Pond Bed & Breakfast
Brecon Pond Bed & Breakfast Stratford  map
(2)
Wed 15 Jul
Thu 16 Jul
Fri 17 Jul
Sat 18 Jul
Sun 19 Jul
Mon 20 Jul
Tue 21 Jul
Wed 22 Jul
Thu 23 Jul
Fri 24 Jul
Sat 25 Jul
Sun 26 Jul
$156
$156
$156
only 1 left
$161
$156
$156
$156
$156
$156
$156
$156
$156
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$38
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$110
only 1 left
$190
only 1 left
$110
only 1 left
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$161
$168
$168
$168
$168
$168
$168
Sold
Sold
$168
Sold
Sold
$168
Sold
Sold
Sold
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
$127
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Book
Save Antonio Mews Motel to shortlistShortlist
Book
Save Stratford Kiwi Motels & Holiday Park to shortlistShortlist
Book
Save Dawson Falls Mountain Lodge to shortlistShortlist
Book
Save Amity Court Motel to shortlistShortlist
Book
Save Whangamomona Hotel to shortlistShortlist
Book
Save Amble In Motel to shortlistShortlist
Book
Save Brecon Pond Bed & Breakfast to shortlistShortlist