Rimu Lodge Hokitika
Rimu Lodge Hokitika Hokitika  map
Kokatahi Valley Country Inn
Kokatahi Valley Country Inn Hokitika  map
Fri 10 Jul
Sat 11 Jul
Sun 12 Jul
Mon 13 Jul
Tue 14 Jul
Wed 15 Jul
Thu 16 Jul
Fri 17 Jul
Sat 18 Jul
Sun 19 Jul
Mon 20 Jul
Tue 21 Jul
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$450
only 1 left
$42
$42
$42
$42
$42
$42
$42
$42
$42
$42
$42
$42
Book
Save Rimu Lodge Hokitika to shortlistShortlist
Book
Save Kokatahi Valley Country Inn to shortlistShortlist